Váš nákupní košík

0 položek

za 0,- Kč

Novinky e-mailem

Novinky

Povánoční výprodej zahájen

29.12.2017 | Povánoční výprodej SKLADOVÝCH zásob zahájen


Doručení do Vánoc

17.12.2017 | Objednávky (na zboží, které máme skladem) doručené do 18.12. budeme expedovat s dodáním do Vánoc. Objednávky přijaté od 19.12 budeme vyřizovat až po Vánocích. Děkujeme za...


DOVOLENÁ

13.8.2017 | Ve dnech 17.-25.8.2017 máme plánovanou dovolenou. Vaše objednávky budeme vyřizovat po tomto termínu. Omlouváme se za případné komplikace.


Nová kolekce SIGG 2017 Dětské lahvičky

15.2.2017 | Nové dětské lahvičky SIGG opět s novými motivy. Pro letošní rok v objemu 0,4 l a 0,6 l. Nová kolekce dětských lahví SIGG .


Inventury

3.1.2017 | Z důvodu probíhajících inventur, u našich dodavatelů, se objednávky na zboží, které nemáme skladem, pozdrží o týden. Děkujeme za pochopení.


Archiv novinek >>

Partneři Swissworld.cz

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti založená spotřebitelskými a jinými smlouvami mezi dodavatelem, kterým je Kapka servis s.r.o., Hlavní 125, 252 07 Štěchovice, IČ: 25995049, DIČ: CZ25995049, zapsaným u Městského soudu v Praze, spisová značka C 116823 a kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi ním a dodavatelem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.). Pokud je kupujícím jiná osoba než spotřebitel (podnikatel), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (z. č. 513/1991 Sb.).

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Provozovatel internetového obchodu Swissworld.cz:

Kapka servis s.r.o.
Sídlo: Hlavní 125, 252 07 Štěchovice

Korespondenční adresa: Kapka servis s.r.o., poštovní přihrádka č. 18, Říčanská 197, 252 43 Průhonice
tel.: + 420 602 250 593

IČ: 25995049, DIČ: CZ25995049
email: info@swissworld.cz

Objednávka

Zákazník může v obchodě Swissworld.cz objednat zboží těmito způsoby:

Informace o kupní smlouvě a jejím uzavření (při objednávce přes formulář)

Objednávka kupujícího je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka probíhá ve 3 krocích. Při 3. kroku je provedena rekapitulace objednávky, kde si kupující může zkontrolovat, zda jím vyplněné údaje odpovídají skutečnosti, a pokud ne, lze je před odesláním objednávky opravit. Po odeslání objednávky z internetu je kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení této objednávky. Potvrzení je v podobě automatické e-mailové zprávy (zaslané na zadanou e-mailovou adresu) a v příloze této zprávy je kopie objednávky, kde si může kupující znovu zkontrolovat, zda zadané údaje jsou správné. K uzavření kupní smlouvy může dojít telefonátem ze strany prodávajícího, který znovu ověří správnost zadaných údajů a zboží a od tohoto okamžiku vzniká mezi dodavatelem a kupujícím právní vztah se vzájemnými právy a povinnostmi nebo prodávající může uzavření smlouvy potvrdit e-mailovou zprávou nebo je smlouva uzavřena ve chvíli fyzického převzetí zboží). Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, reklamační řád a kontakty. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem svého splnění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje v ní uvedené nebudou přístupné třetí straně. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje přílohu se všemi údaji o uzavřené smlouvě a lze ji tak archivovat a reprodukovat stejně jako obchodní podmínky a reklamační řád umístěné na našich stránkách. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Způsob platby

Zákazník může při objednávce zvolit následující způsoby jejího zaplacení:

  • dobírkou při převzetí zboží
  • platbou předem na bankovní účet: 1945384319/0800 (Česká Spořitelna), ne však dříve, než bude k této platbě vyzván. Platební údaje budou zákazníkovi zaslány, až bude jím objednané zboží připraveno k expedici.
  • hotově - pouze při osobním odběru na pobočkách služby Zásilkovna.cz

Místo převzetí plnění, způsob dopravy, poštovné a balné

  1. Osobní vyzvednutí na jednom z odběrových míst sítě Zásilkovna.cz. Otevírací doba pro vyzvednutí internetové objednávky, u které bylo tel. nebo e-mailem oznámeno, že zboží je připraveno k vyzvednutí, je uvedena na interaktivní mapce, která se Vám zobrazí v objednávkovém formuláři.
  2. Zákazník obdrží zboží službou České pošty dle vlastního výběru:
    • balík Do ruky (dříve obchodní balík)
    • balík Na poštu (balík si můžete vyzvednout na kterékoliv poště v ČR)

K celkové ceně bude připočteno poštovné ve výši, která je závislá na hodnotě objednávky.OSOBNÍ ODBĚR PRAHA (Zásilkovna.cz):
Hodnota objednávky do 2000,- : poštovné 30,-
Hodnota objednávky nad 2000,- : poštovné zdarma

OSOBNÍ ODBĚR OSTATNÍ MĚSTA ČR (Zásilkovna.cz):
Hodnota objednávky do 1.000,- : poštovné 60,-
Hodnota objednávky 1.001,- až 1.500,- : poštovné 40,-
Hodnota objednávky 1.501,- až 2.000,- : poštovné 20,-
Hodnota objednávky nad 2.000,- : poštovné zdarma
Odběratel vyslovuje souhlas s předáním údajů nutných pro doručení Zásilkovně.cz.

DOBÍRKA ČR:
Hodnota objednávky do 1.000,- : poštovné 130,-
Hodnota objednávky 1.001,- až 1.500,- : poštovné 100,-
Hodnota objednávky 1.501,- až 2.000,- : poštovné 70,-
Hodnota objednávky nad 2.000,- : poštovné zdarma.

PLATBA PŘEVODEM ČR:
Hodnota objednávky do 1.000,- : poštovné 90,-.
Hodnota objednávky 1.001,- až 1.500,- : poštovné 60
Hodnota objednávky 1.501,- až 2.000,- : poštovné 30,-
Hodnota objednávky nad 2.000,- : poštovné zdarma.

Odběratel vyslovuje souhlas s předáním údajů nutných pro doručení České poště.

Práva a povinnosti prodávajícího

Dodavatel je zejména povinen dodat objednané zboží v bezvadném stavu, objednaném množství a dohodnutém čase. Zboží skladem obvykle expedujeme ještě týž den, kdy bylo objednáno, nebo v následující pracovní den. Zboží, jež skladem není, pak zpravidla expedujeme do 2-5 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem ani u našich dodavatelů, budeme Vás informovat o předpokládané délce dodací lhůty. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, je-li kupující opakovaně v prodlení s plněním své povinnosti zboží převzít a zaplatit za ně. Dále má právo odstoupit od smlouvy či stornovat objednávku, pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud se výrazným způsobem změnila prodejní cena nebo cena dodavatele; v těchto případech se dodavatel bez zbytečného odkladu spojí s kupujícím s návrhy na další postup (změna ceny, výběr alternativního zboží). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to nejpozději do 30 dnů od dohody s kupujícím o tomto převodu. V neposlední řadě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy nebo stornovat objednávku bez udání konkrétního důvodu.

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou podle § 616

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je zejména povinen uvést správnou a úplnou adresu a převzít objednané zboží a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li kupujícím osoba, která zboží nekupuje v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu a za podmínek stanovených v §53 občanského zákoníku. Toto právo zejména nevzniká, jde-li o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odeslán nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit písemně či mailem. Doporučujeme, aby zboží nebylo poškozené, bylo v neporušeném originálním obalu, s návodem, byl-li přiložen, a daňovým dokladem, dále aby nevykazovalo známky opotřebení nebo používání. Dodavatel je oprávněn vrácenou kupní cenu snížit v závislosti na míře nesplnění těchto podmínek. Dodavatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je povinen vrátit příslušnou částku za zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Učiní tak převodem na účet uvedený kupujícím při odstoupení od smlouvy. Vrácené nevyžádané zásilky zasílané na dobírku, které nepocházejí od našich dodavatelů, nebudou dodavatelem převzaty.

Kupující je při převzetí zásilky povinen zkontrolovat stav zásilky a odmítnout ji, je-li poškozená (pokud k tomu dojde, doporučujeme sepsat zápis o škodě a tento fakt nám oznámit). Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady jsou upraveny v reklamačním řádu.

Souhlas s obchodními podmínkami

Použitím internetového obchodu Swissworld.cz a nákupem na něm souhlasí zákazník s nákupním a reklamačním řádem - obchodními podmínkami.

Provozovatel internetového obchodu Swissworld.cz si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky. Po jakékoli takovéto změně provozovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na této stránce a tím o této změně informuje uživatele/zákazníka. Takto zveřejněné obchodní podmínky jsou považovány za platné a nahrazují obchodní podmínky platné před datem změny. Použitím internetového obchodu Swissworld.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu Swissworld.cz souhlasí uživatel/zákazník s právem provozovatele na změnu obchodních podmínek a se způsobem informování zákazníka o změně.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou shromažďovány a uchovávány v souladu se zákony ČR (především zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich editace a dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné odstranit z databáze prodávajícího na základě písemné žádosti kupujícího. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel není oprávněn předat žádné další osobě nebo firmě. Výjimkou jsou dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží. Kupní smlouvy jsou prodávajícím uchovávány a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2016.